Altijd vooroplopen dankzij nieuwe natuurlijke koudemiddeltechnologie

Berthold's der Naturbäcker in de stad Olfen in Noordrijn-Westfalen, Duitsland heeft onlangs besloten om haar chemische processen te upgraden naar natuurlijke koeltechnologieën met nieuwe CO2-systemen van KOMA. Het bedrijf is nu klaar voor de toekomst binnen de duurzame voedingsindustrie.

mediabig-mb-dough

M+B Backwaren, Olfen, Duitsland

Resultaat:

Toekomstbestendig geworden met natuurlijke koudemiddelen tijdens opschaling.

Stefan Weiss

Nieuwsgierig?
Neem contact met ons op.

Maak een afspraak

De KOMA CO2-systemen ontdekken

In 2017 bevond Berthold's der Naturbäcker zich op een technisch kruispunt. Er waren upgrades nodig voor zowel de oven- als de koeltechnologie om te voldoen aan de huidige eisen op het gebied van productkwaliteit, energieverbruik en gebruiksvriendelijkheid. Dus ging Berthold Brinkert om tafel met de heer Heuermann van Ebäcko Münster en samen begonnen zij aan een plan. Zij hebben goed gekeken welke koelsystemen nodig waren en een specificatie opgesteld voor de gunning van de opdracht. We hebben gekeken naar wat verschillende leveranciers voor verschillende bakkerijen hadden geproduceerd en offertes opgevraagd", herinnert Brinkert zich.

Na een bezoek in 2018 aan twee bedrijven die KOMA-systemen gebruiken, waaronder één met CO2-koeling, werd al snel duidelijk dat wij een CO2-boostersysteem nodig hadden. Terugkijkend concludeert Brinkert dat de indrukwekkende technologie en de klantvriendelijke offertefase van KOMA de belangrijkste redenen waren om de opdracht aan KOMA te geven. We hadden vanaf het begin af aan een uitstekende, vertrouwensvolle en open samenwerking met iedereen bij KOMA", licht Brinkert toe. Ook al was de technologie op zich voldoende om tot een beslissing te komen, de service en het begrip van degenen die zich richtten op onze individuele wensen, gaven de doorslag.

De beslissing om voor KOMA te kiezen werd uiteindelijk genomen tijdens de IBA 2018 in München. ”We hadden zelfs het laatste gesprek op het vliegveld omdat we onze vlucht moesten halen”, voegt Brinkert lachend toe.

mediabig-mb-dielen

KOMA Dielen Schocker

Financiering

Het voordeel bij de implementatie van een CO2-systeem zijn de financieringsmogelijkheden die beschikbaar zijn vanwege het energiebesparingspotentieel van het systeem. Met de steun van Andreas Kötter van het energieadviesbureau Cuekk voerden zij de berekeningen uit en dienden zij de financieringsaanvragen in. En er kunnen subsidies van 20-40% van de totale kosten worden aangevraagd, afhankelijk van het systeem, het bedrijf en andere factoren. Deze financiering alleen al kan de extra kosten van een CO2-systeem dekken, maar met het oog op toekomstbestendigheid is het de moeite waard meer uit te geven. Voor meer informatie, zie "Waarom industriële CO2-koeling?" in het informatiekader.


Verbetering van de plannen

De oorspronkelijke plannen van Ebäcko werden grotendeels overgenomen, maar in samenspraak met zowel de aannemer als technisch adviseur Markus Heuermann van Ebäcko Münster werden deze verder uitgebreid en geoptimaliseerd op basis van de ervaringen van de planners van KOMA. “De veranderingen waren allemaal heel logisch”, legt Brinkert uit. “We kwamen al snel tot de conclusie dat we met echte professionals te maken hadden.” Een van de doelstellingen van Brinkert was dat de nieuwe koelsystemen minder energie zouden verbruiken dan de oude systemen. Het doel op middellange termijn is om nachtwerk steeds meer te verschuiven naar de uren overdag. Hierdoor wordt niet alleen de behoefte aan nachtwerk buiten de gewone uren een stuk minder, maar leveren de fotovoltaïsche systemen op het dak van de productiehal ook een deel van de stroom die nodig is op momenten van hogere belasting, bijvoorbeeld bij het laden van de systemen en het koelen van de producten. 100% van de elektriciteit die nodig is voor de dagelijkse productie wordt momenteel geleverd door het uitgebreide fotovoltaïsche systeem.

mediabig-mb-booster

CO2 Central Booster van KOMA

Toekomstige partner

Met het nieuwe netwerksysteem van KOMA heeft Berthold's der Naturbäcker de koelruimte kunnen vergroten en bestaande systemen in het netwerk kunnen integreren, waardoor de kosten een stuk lager zijn geworden. KOMA's vooruitziende en op behoeften gerichte planning heeft geholpen om processen te optimaliseren en in toenemende mate nachtwerk te verschuiven naar uren overdag. Door de installatie van extra reserveleidingen kan het koelsysteem in de toekomst gemakkelijk worden uitgebreid, met zeer weinig bouwwerkzaamheden. “Ik ben ervan overtuigd dat we in KOMA een partner hebben gevonden die ons niet alleen bij de planning en bouw ondersteunt maar die ook veel ideeën en suggesties heeft om tot een goede oplossing te komen”, aldus Brinkert.

Waarom industriële koeling met CO2?

Koudemiddelen worden gecategoriseerd met een "GWP-waarde" als middel om het milieu te beschermen. De GWP-waarde geeft het aardopwarmingsvermogen aan, oftewel het vermogen van een koudemiddel om bij te dragen aan de opwarming van de aarde. Hoe hoger deze waarde, hoe groter het risico dat een koudemiddel een negatieve impact heeft op ons klimaat. Aan het gebruik van koudemiddelen met bepaalde GWP-waarden worden bepaalde restricties gesteld in verband met de EU-doelstelling om de uitstoot van broeikasgassen in 2020, 2022 en 2030 geleidelijk aan te verminderen. Het gebruik van koudemiddelen met een GWP-waarde van meer dan 2500 is al sinds begin 2020 verboden in nieuwe systemen en onderhoudswerkzaamheden zijn alleen toegestaan met een gerecyclede koudemiddeltoevoer. De toegestane GWP-waarde voor nieuwe systemen wordt geleidelijk aan steeds lager. Diensten die gebruik maken van het koudemiddel R404A, dat nog steeds veel wordt gebruikt, zijn vanaf 2030 verboden. Deze koelsystemen zullen geleidelijk buiten bedrijf moeten worden gesteld of moeten worden omgebouwd. Fabrikanten en leveranciers worden ook beperkt in het gebruik en de distributie van koudemiddelen die schadelijk zijn voor het milieu. De gemiddelde GWP-waarde van alle koudemiddelen op de markt is in de loop der jaren geleidelijk gedaald.

CO2 heeft een GWP-waarde van 1

Het is zinvol CO2 als koudemiddel te gebruiken, al was het alleen al om de toekomstzekerheid die de zeer lage GWP-waarde ervan biedt. Er zijn ook andere voordelen, zoals de extreem lage kosten van CO2 in vergelijking met andere koudemiddelen. Co2 is daarmee een toekomstbestendig en goedkoop koudemiddel dat dankzij onderzoek en ontwikkeling van KOMA optimaal is afgestemd op de koelwensen van bakkerijen.

quote-mb-berthold

"Ik ben ervan overtuigd dat we in KOMA een partner hebben gevonden die ons niet alleen bij de planning en bouw ondersteunt, maar die ook veel ideeën en suggesties heeft om tot een goede oplossing te komen."

Berthold Brinkert

Eigenaar Berthold's der Naturbäcker

Stefan Weiss

Neem contact op met onze conditionerings experts

En krijg persoonlijk advies over het waarborgen van productcontinuïteit en mogelijkheden voor automatisering.