KOMA Software

Laat u overtuigen door de nieuwste besturingsgeneratie

In 2006 heeft KOMA met de toentertijd nieuw ontwikkelde TouchScreen-Computerbesturing van het type SunriserAT (Advanced Technology) de maatstaf wat betreft de besturing van conditioneringsinstallaties in de branche bepaald en is terecht hiervoor bekroond. Stilstand betekent zoals bekend achteruitgang en daarom is de besturing continu doorontwikkeld. In 2012 heeft KOMA besloten om de beproefde, maar inmiddels aan zijn grenzen gekomen, SunriserAT-besturing te vernieuwen. Na uiteindelijk twee jaar ontwikkeltijd (door eigen hard- en softwareontwikkelaars) komt KOMA met de nieuwe besturingsgeneratie op de markt. Het doel van een innovatieve besturing met een intuïtieve bediening is naar onze inschatting absoluut bereikt.

Alternatieven op de bestaande opties zijn ook mogelijk, zoals één centrale besturing voor het gehele systeem vanuit het kantoor van uw productie chef.

Besturing

TouchScreen – De nieuwe multifunctionele besturing van KOMA

Onze software biedt uiteenlopende mogelijkheden voor het monitoren van het temperatuurverloop en de analyse ervan. Of nu als grafische projectie of in een tabel, het is een vorm van temperatuurmonitoring die aan de wettelijke eisen (documentatie- en bewaarplicht HACCP) voldoet. Uiteraard kunt u de besturing controleren en regelen via een PC thuis of op kantoor. Daarnaast is de  besturing en de maintenance controle ook mogelijk via Tablet of Smart Phone.