Privacy Statement

KOMA Koeltechnische Industrie B.V.
Energieweg 2
6045 JE Roermond
Nederland

Tel.: +31 (0) 475 / 47 47 00
Fax: +31 (0) 475 / 32 54 49
eMail: info@koma.com

 

Concept, vormgeving en uitvoering

Privacyverklaring:
Wij verzamelen, verwerken en gebruiken uw gegevens uitsluitend binnen de wettelijke kaders. Deze privacyverklaring geldt uitsluitend voor het gebruik van de door ons aangeboden websites. Zij geldt niet voor de websites van andere aanbieders van diensten, waarnaar wij alleen via een link naar verwijzen. Bij het gebruik van onze websites blijft uw anoniem, zolang u niet vanuit uzelf vrijwillig persoonlijke gegevens ter beschikking stelt. Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld als dit voor het gebruik van de op de website aangeboden diensten, met name via formulieren, nodig is. Wij zullen de door u ter beschikking gestelde gegevens strikt vertrouwelijk behandelen. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming geven wij geen persoonlijke gegevens door, tenzij wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Wij wijzen u er echter op dat het bij het invoeren van gegevens in het internet kan gebeuren dat derden uw gegevens te weten komen en deze vervalsen. Op aanvraag kunnen wij u inzicht geven in de van u opgeslagen gegevens, dan wel deze verwijderen. Als u gegevens wilt corrigeren, verwijderen of inzien, is daarvoor een schrijven aan een van de in de colofon aangegeven adressen voldoende. In het kader van de informatie van onze klanten over nieuwe producten enz. sturen wij u alleen dan e-mails als u vooraf zelf uw e-mailadres heeft opgegeven.